Gangmaken

Gangmakers voelen de wind van verandering

Wij willen graag met je in gesprek over gangmakerschap. Wij zijn ervan overtuigd dat voor complexe veranderopgaven in het publieke domein gangmakers nodig zijn.

Gangmakers zijn mensen die een drive hebben en in staat zijn dingen voor elkaar te krijgen. Zij zijn er goed in om de wind door het molentje te voelen: waar gaat de beweging heen en hoe benutten we die energie?

Wij zien ‘gangmaken’ als een specifieke manier van handelen in het werken aan verandering. Een manier die eigenlijk nooit als zodanig benoemd wordt en onzichtbaar is. Je kunt er geen diploma voor verwerven. Je kunt er geen procedure voor ontwikkelen, maar je kunt het wel versterken.

We organiseren op 8 juli (17.00 uur) de volgende introductiebijeenkomst over gangmaken.

Interesse? Mail dan naar gangmaken.nu@gmail.com

Wij zijn:

Gangmaken is een specifieke manier van werken aan complexe veranderingen. Het gaat over bewegen, verbinden, inspireren en belangen bijeenbrengen. Altijd met het grotere doel voor ogen.