Gangmakers voelen de wind van verandering

 

Welkom op onze website over gangmaken. Met deze website willen we het begrip gangmaken verhelderen en verdiepen én een plek creëren waar gangmakers elkaar kunnen herkennen, ontmoeten en inspireren.

Gangmaken is een specifieke manier van werken aan complexe veranderingen. Het gaat over bewegen, verbinden, inspireren en het bijeenbrengen van belangen. Altijd met het grotere doel voor ogen.

Voor complexe veranderopgaven, in zowel het publieke als het sociale domein, zijn Gangmakers nodig. Gangmakers zijn goed in het voelen van ‘de wind’, waar gaat de beweging heen, hoe kan die energie het beste worden benut? Gangmakers zijn mensen met een drive die zich zowel professioneel als in privésituaties inzetten voor het grotere belang. Ze zijn op alle niveaus in beweging. Hun potentieel is te kostbaar om niet te benutten.

De samenleving is in transitie. Oude systemen kraken in hun voegen. Nieuwe initiatieven in onderwijs, zorg, welzijn, wonen, milieu laten zien dat het anders kan. Mensen staan op om hun medeverantwoordelijkheid te nemen om de transitie vorm te geven. Het is zoeken naar nieuwe manieren van innoveren, ontwikkelen en veranderen. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat samen?

Veranderen is niet alleen het domein van managers, bestuurders en veranderprofessionals. Ook medewerkers en inwoners nemen initiatief en pakken ruimte om hun invloed uit te oefenen.

Daarom is het belangrijk om gangmakers te versterken en te inspireren. Ook om het besef te laten groeien: je staat er niet alleen voor.

We doen dit op twee manieren

  1. Met deze website creëren we een plaats waar gangmakers elkaar kunnen herkennen, ontmoeten en inspireren. We vragen gangmakers om in een blog of een podcast in het kort te vertellen wat gangmaken voor hun betekent.
  2. Door maandelijkse zoomsessies. Een eenieder die zijn gangmakerschap nader wil onderzoeken en/of wil delen met anderen kan zich hiervoor aanmelden. Hiermee creëren we een podium waar gangmakers zich meer bewust kunnen worden van hun rol zodat zij deze weloverwogen kunnen inzetten en versterken.

Spreekt dit je aan en wil je ook een rol spelen bij het verder op gang brengen van deze beweging, laat ons dit weten.