Gangmakers voelen de wind van verandering

 

Welkom

Vlnr Daphne Wiersma, Jeanet Bouw, Lia de Vos

Welkom op onze website over gangmaken. Wij zijn van mening dat voor complexe veranderopgaven in het publieke en sociale domein Gangmakers nodig zijn. Gangmakers zijn mensen met een drive die zich inzetten voor het grotere belang: hun wijk, hun organisatie, de wereld. Zij zijn goed in het voelen van de wind in het molentje: waar gaat de beweging heen en hoe kunnen we die energie benutten? Er zijn Gangmakers op alle niveaus. Hun potentieel moeten we benutten.

De samenleving is in transitie. Oude systemen kraken in hun voegen. Nieuwe initiatieven in onderwijs, zorg, welzijn, wonen, milieu laten zien dat het anders kan. Mensen staan op om hun medeverantwoordelijkheid te nemen om de transitie vorm te geven. Het is zoeken naar nieuwe manieren om te innoveren, te ontwikkelen, te veranderen. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat samen?

Dat is niet alleen het domein van managers, bestuurders en veranderprofessionals. Medewerkers en bewoners nemen initiatief en pakken ruimte om hun invloed uit te oefenen.

 

Gangmaken is een specifieke manier van werken aan complexe veranderingen. Het gaat over bewegen, verbinden, inspireren en belangen bijeenbrengen. Altijd met het grotere doel voor ogen.

 

Over Gangmaken

Gangmaken is een nieuwe manier van samen werken aan innovatie en verandering. Wij versterken en inspireren Gangmakers om impact te hebben. Wij doen dit op drie manieren.

A – Wij verbinden Gangmakers in een gilde waar zij gelijkgestemden treffen voor herkenning, erkenning en inspiratie. We maken Gangmakers meer bewust van hun rol zodat zij deze weloverwogen kunnen inzetten en versterken.

B – Als veranderprofessional  laten we de rol van Gangmaker zien. Wij houden ons o.a. bezig met:

  1. Samenwerking in de wijk rondom het medische en sociale domein.
  2. Ontwikkelen van gemeenschapskracht in stad, dorp en buurt
  3. Vormgeving van kwaliteit: hoe kom je los van systemen en structuren en creëer je ruimte voor vernieuwing?

C – We ontwikkelen het fenomeen Gangmakerschap. We relateren het aan bestaande literatuur, we publiceren blogs.

Wij zijn:

Jeanet Bouw                    Daphne Wiersma            Lia de Vos