Wat kunnen wij betekenen

Naast dat we inspiratie bieden voor het versterken van het individuele gangmakerschap en het ontdekken van gangmakerschap activeren we de zoektocht naar gangmakerspotentie en ondersteunen we het ontketenen van veranderingen.

 

Intervisie

Hierin staan jouw persoonlijke ervaringen in het functioneren als gangmaker centraal. Onder begeleiding en aan de hand van een intervisiemethode, toegesneden op gangmaken, ga je hierover in gesprek met een groep collega gangmakers. Naast steun en herkenning, levert dit ook nieuwe mogelijkheden voor het beïnvloeden van jouw dagelijkse praktijk.

Duur: 2 uur – 3 tot 6 personen – alleen voor Gildeleden

Klik hier voor de methode van de gangmakersintervisie.

Supervisie voor gangmakers

Een leertraject voor gangmakers onder leiding van een supervisor waarin je je eigen stijl van werken kan verbeteren en actualiseren. Het helpt bij het goed eigen maken van het gangmakerschap en om te gaan met de krachten in je eigen werkpraktijk. Het is een vorm van reflectie waarbij het gaat om hoe jij functioneert als persoon in je rol als gangmaker.

Duur: 12 x 1 uur – individueel of max.3 personen – alleen voor Gildeleden

 

Stap uit je patroon 

Een training voor gangmakers en anderen die ontwikkelingen in organisaties begeleiden. Soms is een andere actie nodig dan je gewend bent om te doen, iets wat niet in je gebruikelijke repertoire zit. ‘Stap uit je patroon’ maakt je alert om de gang erin te houden en leert je hoe je uit je comfortzone kan stappen.

Duur: 4 x 2 uur – 1 tot 6 personen – Gildeleden + potentiële leden

 

Leren gangmaken in complexe veranderingen

Wil je beweging tot stand brengen in een complexe verandering, maar weet je niet goed hoe of overweeg je dat gangmakend te doen? Laat je dan inspireren door het traject ‘Beweging in verandering’.

Duur: 4 x 2 uur – 2 tot 8 personen – Potentiële Gildeleden

 

Inspiratiesessies gekoppeld aan literatuur

Kom jij ook artikelen en boeken tegen waarvan je denkt “dit herken ik” of ‘dit is volgens mij gangmaken”? Door in discussies met anderen je hierin te verdiepen, krijg je meer greep op de materie en kun je je eigen mening aanscherpen. Dit zorgt voor het versterken van je gangmakerschap.

Duur: groep bepaalt zelf – 2 tot 7 personen – Leden en potentiële leden

 

Activeren van gangmakerspotentie in een organisatie

Constateer je dat binnen jouw organisatie complexe veranderingen niet tot stand komen. Dan kan het verlangen ontstaan naar gangmakers. Leden van het gangmakersgilde willen dan graag met jou in gesprek en vervolgens met potentiële gangmakers vaststellen wat belangrijke krachten zijn en hoe deze ingezet kunnen worden voor het tot stand komen van de gewenste verandering.

Duur: 1 dag + voor- en natraject – groep – management en potentiële leden

 

Beweging ontketenen met een medewerkersTOP

Overal is men op zoek naar nieuwe vormen van democratie en inspraak om zoveel mogelijk betrokken te zijn bij de inrichting van de eigen omgeving en het eigen leven. In dat kader past ook ‘the right to challenge’: als inwoners zelf iets beter kunnen organiseren dan een gemeente, dan moeten ze de gelegenheid krijgen om dat te doen. Deze formule is ook succesvol toepasbaar bij organisaties door op zoek te gaan naar gangmakerskracht die gebruikt kan worden bij het tot stand komen van complexe veranderingen. Het zijn dan dus de medewerkers die bepalen welke complexe veranderingen moeten plaatsvinden en hoe deze plaatsvinden.

Duur: 1 dag + voor- en natraject – steekproef – medewerkers van een organisatie

 

Borrelen met Lia

Zit je met vragen? Weet je niet meer wat je volgende stap moet zijn? Of wil je gewoon eens sparren om ‘het verhaal’ helder krijgen? Neem dan contact op met Lia. Niet omdat zij de wijsheid in pacht heeft, maar wel omdat ze veel plezier heeft in ontrafelen en net zolang doorgaat met vragen tot patronen helder zijn. Ook ziet zij vaak verbindingen waar je zelf niet bij stil hebt gestaan. Zij zegt dan; “Het borrelt vanzelf bij mij op”.

Duur: 1 uur – individueel – Gildeleden + potentiële leden