Over ons

Lia de Vos

Lia ondersteunt sinds eind jaren tachtig professionals, management en raden van bestuur bij de vormgeving van kwaliteit in de gezondheidszorg. Een onderwerp waarop ze ook is gepromoveerd. Vanaf 2009 heeft ze workshops en projecten begeleid gericht op de toekomst van de gezondheidszorg. Sinds 2015 is ze actief in het sociale domein en houdt zich als ‘gangmaker’ bezig met de verbinding tussen het sociale domein, de ambtenaren en de gemeentepolitiek.

06 54 202 400


Daphne Wiersma

Daphne is ‘Hart aan het werk’(bedrijfsnaam) en stimuleert anderen dat ook te doen: authentiek bijdragen, gezond en geïnspireerd werken. Zij zet zich al 25 jaar in om de zorg te verbeteren en richt zich op de mensen én de systemen.  Hiervoor vindt ze steeds nieuwe wegen en nieuwe bondgenoten. Gangmakers zijn daar een goed voorbeeld van.

 

06 28 620 126


Jeanet Bouw

Jeanet ontrafelt, ondersteunt en adviseert bij vraagstukken rondom zorg en Wmo, bij gemeenten en organisaties voor zorg, welzijn en belangenbehartiging. De laatste jaren ligt de focus op de transformatie van het sociaal domein, met speciale aandacht voor de veranderkundige aspecten. Het gangmakerschap is hiervan een uitwerking.

06 26 124 886

_______________________________________________________________________________________________________________________

gangmaken.nu@gmail.com

@gangmakerschap