Over ons

 

Jeanet Bouw


Wat betekent gangmaken voor mij?

Ik ben ervan overtuigd dat de wereld zich ontwikkeld door mensen die de goede dingen doen voor anderen en bijdragen aan onderlinge verbondenheid. Ik koppel dat direct aan verbeteren en veranderen: in werk en privé. Eén van mijn sterke punten helpt daarbij enorm: ik geef de bedoeling niet op, laat het er niet bij zitten, kijk nog een keertje hoe ik een barrière kan slechten en blijf niet hangen in wat niet kan. Ik ga en blijf op zoek naar oplossingen. Gedreven door de opvatting: “ik ben, omdat wij zijn”.
Voor mij is gemeenschapskracht het nieuwe weefsel van de toekomst. Groei van individuen, welzijn van gemeenschappen en het belang van het totaal worden daarin met elkaar verbonden.

Waar maak ik gang in?

Ik ontrafel, ondersteun en adviseer bij vraagstukken op brede terrein van gezondheidszorg, zorg, welzijn, belangenbehartiging bij gemeenten en organisaties, patiëntenverenigingen, bewonersinitiatieven. Naast betrokkenheid op de inhoud heb ik speciale aandacht voor de veranderkundige aspecten. Het gangmakerschap is hiervan een uitwerking.

Ik ben één van de oprichters van het gangmakersgilde waar gangmakers gelijkgestemden konden ontmoeten voor steun en inspiratie om zo hun drive – ook bij complexe veranderingen – te blijven inzetten. Ook ben ik één van de initiatiefnemers van Zorg in de Meent, een beweging die inwoners van een gebied radicaal de macht en het geld wil geven om in hun eigen omgeving gezondheid en zorg gezamenlijk te organiseren. In mijn wijk ben ik bezig om hieraan meer handen en voeten te geven. Belangrijke thema’s voor mij zijn: burgers via nieuwe vormen van democratie (burgertoppen) invloed te laten uitoefenen op de eigen leefomgeving en -omstandigheden; welzijn en gezondheid van mensen op 1 zetten.
Van huis uit ben ik sociale wetenschapper en veranderkundige.

Ik ben bereikbaar via gangmaken.nu@gmail.com

 

Lia de Vos


Wat betekent gangmaken voor mij?

Mijn eerste gesprek met Jeanet en Daphne over ‘gangmaken’ maakte mij ervan bewust dat ik eigenlijk altijd gangmaker ben geweest. Eindelijk begreep ik waarom ik zo vaak anders vormgeef aan mijn werk dan anderen en dat juist dat ervoor zorgt dat bepaalde bewegingen op gang komen. Ik werd er blij van en wil andere gangmakers het inzicht geven dat het belangrijk is om deze ruimte te nemen.

Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat veranderingen in organisaties alleen een succes worden wanneer iedereen erin gaat geloven dat het ook de juiste verandering is. Gangmakers voelen deze ‘wind’ en brengen met behulp daarvan de verandering tot stand. Ik vind het daarom belangrijk de rol van gangmaker te legitimeren en breder bekend te maken.

Waar maak ik gang in?

In 1989 ben ik als socioloog afgestudeerd op kwaliteit in de zorg. Sinds die tijd heb ik mij in de praktijk op verschillende niveaus beziggehouden met het ‘gangmaken’ in relatie tot kwaliteit.

In de loop van de tijd ging ik mij in toenemende mate verbazen over de manier waarop de aandacht voor kwaliteit zich landelijk ontwikkelde. Vanuit de behoefte daar meer grip op te krijgen ben als buitenpromovendus een nader onderzoek gestart. In 2014 ben ik gepromoveerd op een historisch sociologisch onderzoek naar de ontwikkeling van kwaliteit in ziekenhuizen.

Vanaf 2009 heb ik diverse projecten geleid en workshops gehouden gericht op de toekomst van de gezondheidszorg. Daarnaast heb ik mij beziggehouden met de kwaliteit van het sociaal domein en het leggen van de verbinding met de ambtenaren en de gemeentepolitiek

Binnen het gangmaken is de relatie gangmakerschap en kwaliteit mijn specifieke aandachtsgebied. Ik heb daar diverse artikelen en blogs over geschreven.

Wanneer je met mij wilt brainstormen dan ben ik bereikbaar via gangmaken.nu@gmail.com

 

Onze gangmaakhistorie

In 2015 zaten Jeanet Bouw, Lia de Vos en Daphne Wiersma voor het eerst bij elkaar om het begrip gangmaken te verkennen en in elkaar hierin te herkennen.

Ze gingen een spannende en enthousiasmerende periode in. Een periode waarin ze met z’n drieën op zoek gingen naar de betekenis van gangmaken. Voor hun zelf, voor de organisaties waarin ze werkten, maar ook in relatie tot de vele veranderkundige boeken die als een nooit eindigende stroom de markt op kwamen. Boeken met steeds weer nieuwe theorieën, die veelal stopten op het moment dat het over de daadwerkelijke praktijk ging. Juist daar waar gangmakers essentieel waren.

In 2016 vond de eerste bijeenkomst plaats met een groep gangmakers geselecteerd uit de eigen kring en werd besloten tot het oprichten van een ‘gangmakersgilde’. Een gangmakersgilde zonder gilde regels. Wanneer iemand zichzelf ‘herkende’ als gangmaker en bij een introductiebijeenkomst was geweest, dan mocht hij of zij zich aansluiten.

Jaarlijks organiseerden ze vier introductiebijeenkomsten met aansluitend verdiepingsavonden. Daarnaast werden blogs geschreven over gangmaken, boekbesprekingen gehouden en intervisiebijeenkomsten en EHBT’s (Eerste Hulp bij Gangmaken) georganiseerd. Begin 2020 waren er 50 gildeleden. Het begin van de Coronatijd inspireerde nog tot het houden van videogesprekken waarmee een beeld werd verkregen hoe gildeleden zich staande hielden, maar de inspiratie werd steeds minder evenals het aantal bezoekers bij zoombijeenkomst. Eind 2020 concludeerden Daphne, Jeanet en Lia dat ze geen gezamenlijke wind meer voelden voor de organisatie van het gilde. Samen met een aantal andere gildeleden zijn er nog pogingen gedaan om gildeleden actief te krijgen in het organiseren van bijeenkomsten, maar dat lukte onvoldoende.

Op 1 januari 2021 zijn Daphne, Jeanet en Lia gestopt met de organisatie van het gangmakersgilde en stapte Daphne er definitief uit.

In februari 2022 zaten Jeanet en Lia bij elkaar om een definitief besluit te nemen over hoe verder met de website. En toen begon het bij hun samen weer te kriebelen en besloten ze de website weer nieuw leven in te blazen. Zonder gildeleden, maar wel met ruimte voor andere gangmakers.