Over ons

Lia de Vos

Drive

Mijn eerste gesprek met Jeanet en Daphne over ‘gangmaken’ maakte mij ervan bewust dat ik eigenlijk altijd gangmaker ben geweest. Eindelijk begreep ik waarom ik zo vaak anders vorm geef aan mijn werk dan anderen. Ik werd er blij van en wil andere gangmakers dit inzicht ook geven.

Daarnaast ben ik er van overtuigd dat veranderingen in organisaties alleen een succes worden wanneer iedereen er in gaat geloven dat het ook de juiste verandering is. Gangmakers voelen deze ‘wind’ en brengen met behulp daarvan de verandering tot stand. Ik vind het belangrijk de rol van gangmaker te legitimeren en breder bekend te maken.

Achtergrond

In 1989 ben ik als socioloog afgestudeerd op kwaliteit. Sinds die tijd heb ik mij op verschillende niveaus bezig gehouden met de ontwikkeling hiervan. Vanuit de behoefte dit ook een wetenschappelijk grondslag te geven heb ik een dissertatie geschreven met als titel Kwaliteit, discipline en sturing, een historische sociologisch onderzoek. In 2014 ben in hierop gepromoveerd.

Vanaf 2009 heb ik diverse workshops en projecten geleid gericht op de toekomst van de gezondheidszorg. Binnen het gangmaken is de relatie gangmakerschap en kwaliteit mijn specifieke aandachtsgebied. Daarnaast houd ik mij als Gangmaker bezig met het leggen van de verbinding tussen het sociaal domein, de ambtenaren en de gemeentepolitiek.

tel. 06 54 202 400


Daphne Wiersma

Drive

Voor mij is het een noodzakelijke ‘arbeidsvitamine’ om met gelijkgestemden te sparren. Als ik terugkijk naar mijn werkend bestaan lijkt dat altijd spontaan te gebeuren. Nu ik met gangmakerschap bezig ben, ben ik me bewust geworden dat ik er op gericht ben om de geest te slijpen, met anderen te zoeken hoe het beter kan.

Zo werkten Lia en ik aan een boek, zit ik in een bitterballenclub waar we de ervaringsdeskundigheid in de GGz bespiegelen en mondde een wandeling met Jeanet uit in het gangmakersgilde. Gangmakers zijn mensen waar ik van hou: gedreven om iets goeds in de samenleving bij te dragen, optimistisch, krachtig. Maar ze zijn ook kwetsbaar in hun vaak eenzame positie. Ik verbind hen graag met anderen, bijvoorbeeld in het gilde, en versterk hen in hun rol. In het gangmakerschap is mijn focus om de Gangmaker tools te geven om 1)  zichzelf als instrument scherp en fris te houden en 2) om anderen mee in beweging te krijgen.

Achtergrond

Mijn loopbaan begint in de jaren ’90 als staffunctionaris kwaliteit in de GGz. De centrale vraag is ‘doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?’ Ik vind het heel waardevol om samen met professionals en patiënten aan kwaliteitsverbetering te werken. Als structuren en procedures gaan overheersen, vind ik dat de kwaliteitszorg zijn doel voorbij schiet en verlaat ik dat vak. Sinds 2005 werk ik vanuit mijn eigen bureau dat ‘Hart aan het werk’ heet en waar ik letterlijk mensen ben gaan leren hoe zij hun hart in kunnen zetten. Ik doe dat in de rol van trainer, supervisor en Gangmaker.

tel. 06 28 620 126


Jeanet Bouw

Drive

Ik ben ervan overtuigd dat de wereld  zich ontwikkeld door mensen die de goede dingen doen voor anderen en bijdragen aan onderlinge verbondenheid.  Ik koppel dat direct aan verbeteren en veranderen: in werk en privé. Eén van mijn sterke punten helpt daarbij enorm: ik geef de bedoeling niet op, laat het er niet bij zitten, kijk nog een keertje hoe ik een barrière kan slechten en blijf niet hangen in wat niet kan. Ik ga en blijf op zoek naar oplossingen. Gedreven door de opvatting: “ik ben, omdat wij zijn”.

Achtergrond 

Ik ontrafel, ondersteun en adviseer bij vraagstukken op brede terrein van gezondheidszorg, zorg, welzijn, belangenbehartiging bij gemeenten en organisaties, patiëntenverenigingen, bewonersinitiatieven. Naast betrokkenheid op de inhoud heb ik speciale aandacht voor de veranderkundige aspecten. Het gangmakerschap is hiervan een uitwerking.

Ik ben één van de oprichters van het gangmakersgilde waar gangmakers gelijkgestemden kunnen ontmoeten voor steun en inspiratie om zo hun drive – ook bij complexe veranderingen – te blijven inzetten.
Van huis uit ben ik sociale wetenschapper en veranderkundige.

tel. 06 26 124 886

__________________________________________________________________________________________________________

gangmaken.nu@gmail.com

@gangmakerschap