Gangmakerschap in Coronatijd – een ABCtje?

Verslag Online Werkplaats Gangmakersgilde 30 juni 2020.

De Corona-maatregelen zorgden ervoor dat er dit jaar een online Werkplaats van het Gangmakersgilde heeft plaatsgevonden met behulp van de zoomtechnologie. Jeanet, Daphne en Lia zaten elk in een afzonderlijke kamer in het huis van Jeanet, de andere deelnemers elk in een kamer op een eigen locatie.

Daphne was onze ‘technische vrouw’ en wist ons probleemloos de ‘breakoutrooms’ in en uit te krijgen zodat we niet alleen in subgroepen, maar ook in een-tweetjes konden werken. Ook het toevoegen van powerpointpresentaties en een vlog bleek probleemloos te kunnen. De technische support van Adrianne bij het ontspannen gebruik van de zoomtechnologie was hierbij ook zeer waardevol. En het kunnen toepassen van de mentimeter bij de eindevaluatie was nog een extra verrassing met een mooi resultaat.

Het mooiste leermoment is misschien nog wel de constatering dat een online werkplaats van 15.00 – 20.30, met een pauze van een uur én een goede technologische ondersteuning, prima kan.


Het programma van 30 juni

Het programma startte om 15.00 uur. Na het welkom door Jeanet en het benoemen van de spelregels van de zoombijeenkomst vond een korte kennismaking plaats en werd het onderwerp van de werkplaats nog eens extra verduidelijkt door de vlog van Mireille.

Om erin te komen kregen we van Carola een korte presentatie ‘energizers’ en gingen we vervolgens in breakoutrooms met tweetallen aan de slag met drie vragen:

  1. Welk verhaal of gebeurtenis heeft op jou in de Coronatijd veel indruk gemaakt?
  2. Noem minimaal 2 dingen waar jij ruimte voor hebt gemaakt?
  3. Wat is er veranderd waardoor mensen gelukkiger zijn?

Rond 16.00 uur vonden de parallelsessies van de middag plaats

 

Parallelsessie:    Gangmaken in Coronatijd een ABCtje? (Mireille en Lia)

Deze sessie richtte zich op de vraag of de revolutie die het Coronavirus in de zorg teweeg heeft gebracht ook daadwerkelijk kan leiden tot veranderingen.

Met het ABCtje van Mireille (de situatie in een gezondheidscentrum) werd o.a. gediscussieerd over 1) de vraag hoe uit de huidige gestandaardiseerde aanpak te komen, 2) hoe te komen tot een helder geformuleerde hulpvraag  en 3) wat kun je als gangmaker in gang zetten in dit complexe systeem, welke interventies zijn mogelijk?

Vervolgens kwamen vragen aan de orde over wat nu eigenlijk precies de werkdruk veroorzaakt en hoe de agenda van de arts er per dag en per week er uitziet. Conclusie was dat er in ieder geval een heldere analyse zou moeten plaatsvinden om houvast te kunnen bieden voor het vervolg. Maar ook dat het belangrijk is dat het niet stokt bij de analyse. Juist het vervolg moet op een goede manier gefaciliteerd worden.

Parallelsessie:    Kan jij vrij denken? (Henriette)

Deze sessie had als onderwerp het loskomen van oude/vaststaande werkwijzen en overtuigingen om op die manier ruimte te maken voor nieuwe ideeën en oplossingen.

 

Na terugkomst en reflectie in de centrale ‘zoomkamer’ namen we afscheid van elkaar om te gaan eten.

Om 18.20 gingen we weer verder met het avondprogramma en vond de verdeling plaats naar de parallelsessie voor de avond

 

Parallelsessie: Reset your future (Carola)

In 8 stappen is verkend hoe je het realiseren van een nieuw perspectief kunt versterken. De Creatiespiraal werd hierbij gebruikt als procesmodel.

 

Parallelsessie: Continueren van veranderingen. Een ABCtje? (Jeanet)

Door de Coronacrisis zien we in korte tijd allerlei – ook gewenste – veranderingen tot stand komen in bijvoorbeeld zorg en onderwijs. In deze sessie hebben we ons met name gericht op modellen met als uitgangspunt elke verandering is een gedragsverandering.
Helpt gerichte aandacht voor de gewenste gedragsverandering? En hoe ziet zo’n veranderaanpak er dan uit? Hoe beschrijf je dan het doelgedrag? Hoe helpt dit bij gangmaken?

 

 

 

Na terugkomst in de centrale zoomkamer begeleidde Daphne ons bij het jumpen in tweetallen. Hiervoor gingen we steeds heen en weer naar een breakoutroom. In totaal 7 keer 2 minuten. Het is steeds weer bijzonder om mee te maken hoe je met een jump in een korte tijd zoveel beweging en inzicht tot stand kan brengen. En ook dat dit ‘zomend’ kan, waarbij het steeds switchen tussen centrale ruimte en aparte kamer als heel normaal wordt geaccepteerd.

Het laatste half uur van de werkplaats hebben we besteed aan de agenda van 2020 en het evalueren van de werkplaats waarbij gebruik is gemaakt van de Mentimeter.

De afsluiting vond plaats om 20.30.

 

Organisatie: Jeanet Bouw, Carola Pelder, Lia de Vos en Daphne Wiersma

Met actieve bijdrage van: Mireille van Bree, Adrianne van Doorn en Henriëtte Lockland

En als verdere deelnemers: Johannes van den Eerenbeemt, Sonja Oomkens, Jacqueline van Riet, Marielle Schipperen en Roos Verheggen.