Over gangmakers

Wat zijn Gangmakers?

Gangmakers zijn mensen met een drive die zich inzetten om dingen voor elkaar te krijgen voor het grotere belang: hun wijk, hun organisatie, de wereld. In de huidige complexe wereld, waarin het volgen van gebaande paden en het gebruik van standaard processen en systemen niet meer voldoende zijn om resultaten te behalen is behoefte aan dergelijke professionals.

Waar vind je Gangmakers?

Gangmakers kunnen op allerlei niveaus werkzaam zijn, binnen organisaties, in netwerken en in het informele circuit. Ze vervullen vaak een belangrijk rol bij de complexe veranderopgaven in het publieke – en sociale domein. Lang niet altijd zijn ze zichtbaar, vaak werken ze achter de schermen, maar soms zijn ze ook heel zichtbaar.

Het belang van een Gangmaker

Om doelen te kunnen halen is het steeds vaker nodig om samen in netwerken aan de slag te gaan. In toenemende mate is het niet meer genoeg om het als organisatie goed te doen. Je moet het samen goed doen en dus ook samen bepalen wat je ‘goed’ vindt. Dit is niet alleen het domein van managers en bestuurders. Medewerkers en bewoners nemen hun invloed, en daar kunnen zeker Gangmakers tussen zitten. Gangmakers zijn nodig omdat het top-down aansturen bij complexe veranderingen niet werkt.

Het herkennen van een Gangmaker

Voor alle Gangmakers geldt dat ze een sterke drive hebben om datgene voor elkaar te krijgen wat zij intrinsiek belangrijk vinden. Voor het herkennen van je eigen gangmakerschap is bewustwording een eerste stap: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt”.

Voor het herkennen van gangmakers is kennis over de belangrijke kenmerken van gangmakers van belang.

De betekenis van Gangmakers voor elkaar

Gangmakers kunnen steun hebben aan elkaar. Samen delen en reflecteren kan leiden tot versterking van het eigen gangmakerschap. Het herkennen van situaties, het bespreken van vergelijkbare worstelingen, kan heel plezierig en leerzaam zijn en je verder helpen. De bewustwording van je eigen gangmakersrol en hoe je daar vorm aan geeft maakt het ook makkelijker om andere gangmakers te herkennen. Gangmakers zijn inspirerend gezelschap voor elkaar.