Gildeleden

(Klik op de naam voor meer informatie over de Gildeleden)

Adrianne van Doorn – Richt zich op de ontwikkeling van professionals die met mensen werken

Diny Schut – Manager Kwaliteitszorg Naktuinbouw

Frits Puhl – Verandercoach, coördinator LeerKRACHT

Jeanet Bouw – Voor transitie & beleid in Sociaal Domein en (Gezondheids)zorg, Gangmaker

Jifke Sol – Coach, trainer bij multi-stakeholder leerprocessen

Jorien Kruijswijk Jansen – Projectleider bij De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen

Judith van de Mast – Senior Projectleider en Programmamanager Zorg en Welzijn

Lia de Vos – Onafhankelijk Specialist Kwaliteit en Gangmaker

Marieke van der Meché – Verbindt gemeentebewegers

Mariëlle Schipperen  – Projectcoördinator gezondheidszorg

Marije Kooi – Organisatiecoach en interim projectleider

Martin Evers – Waarde creëren met Design Thinking

Mireille van Bree – Huisarts en medisch manager

Norbert Huijzer – Activerend Verandermanager

Roos Verheggen – Inhoudelijke expert Informele Zorg, Onderzoek & Advies Sociaal Domein, projectleider

Ryanne Dijkstra – Kwaliteitsmanager