Social Tipping point voor Zorg in de Meent

Social Tipping Point creators herkennen hun circle of influence en zetten in op sneeuwbaleffect

Een social tipping point is een omslag naar een nieuw normaal met duurzame normen, waarden en gedrag. Ik kwam het begrip tegen bij een groep zorgverleners die zich zorgen maken over klimaat, biodiversiteit en gezondheid. Zie https://lnkd.in/e3S3zJvB

Wat is hun boodschap? 1. Iedereen heeft invloed. 2. Herken jouw circle of influence en 3. Zet in op het sneeuwbaleffect

Het doel van Zorg in de Meent is om de zorg democratischer te organiseren, te focussen op gezondheid en substantieel goedkoper te maken door gemeenschappen verantwoordelijk te stellen voor de eigen gezondheid en zorg. Dat wil zeggen weg van het marktdenken, de verkokering en de (anonieme, systeem) bureaucratie.

Ook daarvoor werken we aan een maatschappelijk kantelpunt. En kunnen we veel leren van zorgverleners die de noodklok luiden voor de planetary health. #zorgindemeent #eerstehulpbijgezondheid