Auteur: Lia de Vos

Gangmaken, kwaliteit en olifantspaden

Deze blog is ook gepubliceerd op Sigmaonline 22 mei 2019 door Lia de Vos Soms lees je iets wat in eerste instantie niets te maken lijkt te hebben met je werk, maar dan blijkt dat er toch iets blijft hangen. In het NRC[1] las ik een interview met Robert Moor over het ontstaan van zogenoemde olifantenpaden […]

‘En al onze hoop is gevestigd op …’

Mijn eerste autootje was een groene Volkswagen Kever. Vlak na de koop bleek mijn Kever wel heel veel broertjes en zusjes te hebben. Ik was ontzettend verbaasd dat er zoveel groene kevertjes op de weg reden.   Maar inmiddels weet ik dat het vaak zo gaat. Wanneer je je ervan bewust bent geworden dat iets […]

Is de Gangmaker een Dinges?

Onlangs kreeg ik een boekje in handen dat voor veel herkenning zorgde. Het heet ‘De ontdekking van de Dinges’. Rare naam ‘Dinges’, maar met de herinnering nog vers in het geheugen hoe wij eindeloos gediscussieerd hebben over een betere benaming voor ‘gangmaken’ snapte ik na lezing helemaal waarom ze voor ‘Dinges’ hadden gekozen. Want is […]

Gangmaken en twee perspectieven op Kwaliteit

In een eerder artikel concludeerde ik een voortdurend spanningsveld tussen discipline en kwaliteit en stelde ik dat kwaliteit verdwijnt zodra discipline gaat overheersen. Door mij nader te verdiepen in de rol van gangmaken bij veranderingen in organisaties en dit te koppelen aan de manier waarop we in de publieke sector met kwaliteit omgaan, ben ik […]

Misvattingen over veranderen

Geïnspireerd door het artikel van Jaap Boonstra1 over misvattingen over leiderschap bedacht ik dat er ook misvattingen zijn over veranderen. Hieronder beschrijf ik vijf gangbare misvattingen en geef een korte samenvatting waar het volgens mij echt om gaat bij veranderen. Daarnaast daag ik iedereen uit om de lijst van misvattingen aan te vullen. 1e misvatting: […]

Gangmaken en het ‘doenvermogen’

In april 2017 heeft de WRR een rapport uitgebracht waarin een duidelijke koppeling wordt gemaakt tussen zelfredzaamheid en het ‘doenvermogen’ van de burger. Dit rapport laat zien dat er grote verschillen bestaan tussen burgers. Lang niet iedereen is in staat om op de juiste manier en op het juiste moment in actie te komen en […]

Gangmaken en de toekomst van kwaliteit

In mijn blog van oktober 2016 gaf ik aan ervan overtuigd te zijn dat ‘gangmaken’ in essentie over kwaliteit gaat. Tegelijkertijd vroeg ik mij ook af hoeveel kwaliteitsfunctionarissen je het label van gangmaker zou kunnen geven. Inmiddels heb ik geconstateerd dat ‘gangmaken’ bij heel wat kwaliteitsprofessionals leeft en dat dit in toenemende mate ook erkend […]

Gangmaken als verbindende factor

Toen ons gevraagd werd het gangmakerschap te promoten op het Kwaliteitscongres van 1 juni zeiden wij direct enthousiast ja. Maar toen de eerste twee onderwerpen over circulaire economie bleken te gaan en het derde over privacy ontstond toch een aarzeling. Welke relatie had dit met kwaliteit en gangmaken? Maar inmiddels zijn we helemaal om en […]

‘Gangmakers, creëer ruimte!’

Mijn blog over ‘gangmaken en kwaliteit’ afgelopen najaar leidde tot vele reacties van herkenning. Meerdere kwaliteitsfunctionarissen lieten weten dit onderwerp graag nader met elkaar te willen verkennen. In januari vond de eerste bijeenkomst plaats. Waarom leeft dit onderwerp zo bij kwaliteitsprofessionals? Een bijeenkomst met veel herkenning Op 10 januari organiseerden Jeanet Bouw, Daphne Wiersma en […]