Auteur: Jeanet Bouw

Social Tipping point voor Zorg in de Meent

Social Tipping Point creators herkennen hun circle of influence en zetten in op sneeuwbaleffect Een social tipping point is een omslag naar een nieuw normaal met duurzame normen, waarden en gedrag. Ik kwam het begrip tegen bij een groep zorgverleners die zich zorgen maken over klimaat, biodiversiteit en gezondheid. Zie https://lnkd.in/e3S3zJvB Wat is hun boodschap? […]

Jaaroverzicht 2018

Graag willen we met jullie delen wat het Gangmakersgilde in 2018 heeft gedaan om het Gangmaken verder te ontwikkelen. Op dit moment zijn 43 gangmakers lid van het gilde. Enkele observaties: Bij elke introductiebijeenkomst zijn er deelnemers die zeggen dat ze zo blij zijn te ontdekken dat ze niet de enige zijn die op deze […]

Jaaroverzicht Gangmaken 2017

Graag praten we je bij over de ontwikkelingen die in 2017 hebben plaatsgevonden met het op de kaart zetten van ‘het gangmaken’. In januari 2017 hebben twee gangmakersbijeenkomsten plaatsgevonden. Een waarbij de relatie tussen kwaliteit en gangmaken centraal stond, de andere bijeenkomst richtte zich op het uitwisselen van ervaringen met gangmaken in het medisch en […]

Gangmaken in de provincie

Een landelijke patiëntenvereniging is bezig te herstructureren. Momenteel zijn er nog provinciale verenigingen, elk met een eigen, min of meer autonoom bestuur; over een tijdje zijn die besturen weg en is er alleen een landelijk bestuur. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien wat vreemd. Hebben die patiënten dan niet meer baat bij ondersteuning in de […]