Auteur: Jeanet Bouw

Gangmakers en gemeenschapskracht

  “Kijk eens goed naar een oude barstende asfaltweg. Je ziet scheuren waartussen nieuwe plantjes kiemen”. Ik lees deze zinnen en voel direct een verlangen om die nieuwe plantjes te ontdekken. Voor mij staat dat voor initiatieven en activiteiten die tegen de gebaande wegen in groeien en bloeien. Maar hoe moet ik dat doen? En […]

Jaaroverzicht 2018

Graag willen we met jullie delen wat het Gangmakersgilde in 2018 heeft gedaan om het Gangmaken verder te ontwikkelen. Op dit moment zijn 43 gangmakers lid van het gilde. Enkele observaties: Bij elke introductiebijeenkomst zijn er deelnemers die zeggen dat ze zo blij zijn te ontdekken dat ze niet de enige zijn die op deze […]

Jaaroverzicht Gangmaken 2017

Graag praten we je bij over de ontwikkelingen die in 2017 hebben plaatsgevonden met het op de kaart zetten van ‘het gangmaken’. In januari 2017 hebben twee gangmakersbijeenkomsten plaatsgevonden. Een waarbij de relatie tussen kwaliteit en gangmaken centraal stond, de andere bijeenkomst richtte zich op het uitwisselen van ervaringen met gangmaken in het medisch en […]

Over gangmakerschap praten is helpend

Op 6 april jl. spraken wij tijdens een meet up van Mariëlle Schipperen over gangmakerschap onder het motto “Voel jij de wind van verandering?¨. Wij denken dat je geen procedure kunt ontwikkelen voor gangmakerschap, maar dat je het wel kunt versterken. Bijvoorbeeld door er met anderen over te praten. Of doordat jij gangmakers ruimte geeft. […]

Oproep tot gangmaken. En dan?

Jeroen Homberg heeft een blog geschreven met de titel “Met spoed gezocht: gangmakers, lef en een regelvrije zone. “Durf de gangmaker en voorloper te zijn”. Dat is een oproep die als muziek in de oren klinkt. Die hoor je ook op andere plekken in het sociaal domein. Ik vermoed dat veel lezers zo’n gangmaker willen […]

Gangmaken in de provincie

Een landelijke patiëntenvereniging is bezig te herstructureren. Momenteel zijn er nog provinciale verenigingen, elk met een eigen, min of meer autonoom bestuur; over een tijdje zijn die besturen weg en is er alleen een landelijk bestuur. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien wat vreemd. Hebben die patiënten dan niet meer baat bij ondersteuning in de […]