‘Gangmakers, creëer ruimte!’

Mijn blog over ‘gangmaken en kwaliteit’ afgelopen najaar leidde tot vele reacties van herkenning. Meerdere kwaliteitsfunctionarissen lieten weten dit onderwerp graag nader met elkaar te willen verkennen. In januari vond de eerste bijeenkomst plaats. Waarom leeft dit onderwerp zo bij kwaliteitsprofessionals?

Een bijeenkomst met veel herkenning

Op 10 januari organiseerden Jeanet Bouw, Daphne Wiersma en ikzelf een bijeenkomst in Utrecht. Met een groep kwaliteitsfunctionarissen spraken we over kenmerken van gangmakers en de verschillende perspectieven waarmee je naar kwaliteit kunt kijken. We constateerden een gezamenlijke wens om normsysteem en leefwereld meer met elkaar te verbinden. Daarnaast kwam het imago van kwaliteit aan de orde en het verlangen te laten zien hoe plezierig en motiverend het is om aan kwaliteit te werken. Het was een inspirerende bijeenkomst met veel herkenning.

‘Orde aanbrengen in chaos’: een specifiek kenmerk?

Bij de inventarisatie in de groep naar belangrijke kenmerken van gangmakers bleken veel overeenkomsten te bestaan met de uitkomsten van een andere groep.1 Maar er bleken ook verschillen. Persoonlijk vond ik het nogal intrigerend dat de kwaliteitsgroep ‘orde aanbrengen in chaos’ zo hoog op de lijst zette. Tijdens de bijeenkomst met de andere groep gangmakers had ik dit kenmerk ook veel hoger gescoord. Maar ja, ik ben natuurlijk ook iemand uit de kwaliteitswereld. Waarom zouden juist kwaliteitsmensen dit kenmerk zo belangrijk vinden?

Al discussiërend hierover met Jeanet en Daphne kwamen we tot de constatering dat het niet zo verbazingwekkend was dat ik hierdoor geïntrigeerd was en dat ik het zo belangrijk vond. ‘Het scheppen van orde in chaos’ staat immers in mijn top vijf van talenten.2 Al eerder had ik geconstateerd dat het een persoonlijk talent is dat ik gebruik bij het gangmaken, maar dat dit nog niet betekent dat het ook een (belangrijk) kenmerk is van gangmaken.

Het zou mij niet verbazen als mensen met een talent voor ‘orde aanbrengen in chaos’ bovenmatig geneigd zijn om zich met kwaliteit bezig te houden.

Het zou mij niet verbazen dat mensen met een talent voor ‘orde aanbrengen in chaos’ bovenmatig geneigd zijn om zich met kwaliteit bezig te houden. Maar dat hoeft natuurlijk nog niet te betekenen dat ze ook gangmaker zijn. Dit talent kan ook op een andere manier worden ingezet.

Verbinding normsysteem en leefwereld

De meeste reacties op mijn blog kwamen van kwaliteitsfunctionarissen uit de sector zorg en welzijn. Juist daar heeft kwaliteit de laatste decennia in toenemende mate een label gekregen van ‘protocollen, procedures, indicatoren en certificering’. Ook zien we dat de weerstand daartegen steeds groter wordt.

Het was ook opvallend dat bij het bespreken van de drive om bezig te zijn met gangmaken en kwaliteit vrijwel iedereen het verlangen uitsprak om tot een verbinding te komen met ‘de leefwereld’ van de mens. Een verbinding met ‘datgene wat de mensen ervaren en belangrijk vinden’. Het lijkt een specifieke opdracht voor gangmakers in de kwaliteitswereld van zorg en welzijn om hiervoor ruimte te creëren.

Zelf vormen van de opdracht

Gangmakers houden het grote thema in beeld, zorgen voor verbinding, veroorzaken beweging, houden de rode draad vast en zien orde in de chaos. Gangmakers volgen niet alleen de gebaande paden, maar creëren ook ruimte voor andere paden.

Gangmakers volgen niet alleen de gebaande paden, maar creëren ook ruimte voor andere paden.

Voor iedere gangmaker is het belangrijk om helder te krijgen wat je doet, waarom je het doet en waarvoor je het doet en om vervolgens de weg te ontdekken die je kunt volgen om je ambities te verwezenlijken. Gangmakers volgen dus niet een opdracht, maar vormen deze veelal zelf.

We gaan op zoek naar dergelijke voorbeelden in de kwaliteitswereld.

Herken je ‘het niet volgen van de opdracht, maar het vormen van de opdracht’?

Laat ons dit weten via een reactie onderaan dit blog.

 

Jeanet Bouw, Daphne Wiersma en Lia de Vos hebben een beweging op gang gebracht om het bestaan en het belang van ‘gangmakers’ onder de aandacht te brengen, maar ook om te onderzoeken hoe gangmakers elkaar kunnen ondersteunen.

1.  Bijeenkomst gangmakers uit het medische en sociale domein, oktober 2016.
2.  Strengthfinders talententest. Marcus Buckingham & Donald O. Clifton. Ontdek je sterke punten.

Lees hier de andere artikelen over ‘Gangmaken’

Ook interessant: ‘Verdraaide Zelforganisaties’, Whitepaper door Wouter Hart.

Deze blog is 20 februari 2017 ook gepubliceerd op SigmaOnline