Gangmaken en de toekomst van kwaliteit

In mijn blog van oktober 2016 gaf ik aan ervan overtuigd te zijn dat ‘gangmaken’ in essentie over kwaliteit gaat. Tegelijkertijd vroeg ik mij ook af hoeveel kwaliteitsfunctionarissen je het label van gangmaker zou kunnen geven.

Inmiddels heb ik geconstateerd dat ‘gangmaken’ bij heel wat kwaliteitsprofessionals leeft en dat dit in toenemende mate ook erkend en benoemd wordt.

Een mooi voorbeeld hiervan kwam ik tegen op het Nationaal Kwaliteitscongres van 1 juni j.l.. Daar gaf driekwart van de aanwezigen aan zich te herkennen als gangmaker. In eerste instantie was ik er nogal verbaasd over dat het er zoveel waren, maar vervolgens bedacht ik mij dat het onderwerp van het congres “Connect, leren en versnellen’ wel eens gezorgd zou kunnen hebben voor de selectie van congresgangers. Het onderwerp had immers al impliciet het gangmakerschap in zich. Dan hoef je je ook niet te verwonderen dat het juist de gangmakers zijn die zich voor zo’n congres opgeven.

 

Zijn zij de voorlopers voor een andere manier naar kwaliteit kijken? Een verandering die ook tot uiting komt in de keuze die de organisatoren van het congres gemaakt hebben voor het onderwerp en in inhoud van de verhalen van de sprekers?

 

Vervolgens vroeg ik mij af of we dan niet wat moeten gaan doen met de huidige beeldvorming. Ik word er steeds weer mee geconfronteerd dat ‘de buitenwereld’ het onderwerp kwaliteit associeert met bewaken, controleren, het schrijven van protocollen e.d.. Ik schiet dan steeds weer in een verdedigende rol om te proberen deze beeldvorming bij te stellen. Ik wil dan duidelijk maken dat het bij kwaliteit gaat om ruimte en legitimering voor gangmaken. Én dat het belangrijk is dat protocollen tot stand komen die de processen stroomlijnen, dat controles worden opgezet en uitgevoerd om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt etc.
Tegelijkertijd raak ik er langzamerhand steeds meer van overtuigd dat het tijd wordt de ‘aandacht voor kwaliteit’ niet meer als een aparte entiteit te benoemen en de ‘kwaliteitsactiviteiten’ zoveel mogelijk integreren in de normale werkzaamheden. Verantwoordelijkheden daar leggen waar ze ook moeten liggen. Met niet in het minst ruimte en legitimatie voor gangmakers, maar zonder dat we deze een specifiek kwaliteitslabel geven.

 

Gangmakers vind je binnen elke groep van professionals. Het is inherent aan een gangmaker dat deze de drive heeft om er voor te zorgen dat ‘de goede dingen goed worden gedaan’. Dit staat los van de formele functie en van het kwaliteitslabel. In essentie gaat het immers altijd over het resultaat. De taal, de tools en de theorieën die je gebruikt om daar te komen zijn niet belangrijk. Als de beweging maar op het juiste moment ontstaat en het juiste resultaat maar wordt behaald. Elke gangmaker is in potentie een kwaliteitsprofessional. Door elkaar te identificeren en de krachten te bundelen creëren zij de toekomst van kwaliteit.

 

Lia de Vos

in samenwerking met Jeanet Bouw en Daphne Wiersma

Deze blog is 17 augustus 2017 ook gepubliceerd op SIGMAonline