Is de Gangmaker een Dinges?

Afbeeldingsresultaat voor dinges onderzoek

Onlangs kreeg ik een boekje in handen dat voor veel herkenning zorgde. Het heet ‘De ontdekking van de Dinges’. Rare naam ‘Dinges’, maar met de herinnering nog vers in het geheugen hoe wij eindeloos gediscussieerd hebben over een betere benaming voor ‘gangmaken’ snapte ik na lezing helemaal waarom ze voor ‘Dinges’ hadden gekozen. Want is een Gangmaker een Dinges of is een Dinges een Gangmaker?

In dit boekje wordt Ann Meijer geïnterviewd als Dinges. Ann is een van de eerste leden van ons gangmakersgilde. Het interview laat mooi zien hoe een Gangmaker aan de slag gaat, nou ja eigenlijk dus een Dinges?

Lees hier het interview met Ann.