Jaaroverzicht 2018

Graag willen we met jullie delen wat het Gangmakersgilde in 2018 heeft gedaan om het Gangmaken verder te ontwikkelen. Op dit moment zijn 43 gangmakers lid van het gilde. Enkele observaties: Bij elke introductiebijeenkomst zijn er deelnemers die zeggen dat ze zo blij zijn te ontdekken dat ze niet de enige zijn die op deze […]

Gangmaken en twee perspectieven op Kwaliteit

In een eerder artikel concludeerde ik een voortdurend spanningsveld tussen discipline en kwaliteit en stelde ik dat kwaliteit verdwijnt zodra discipline gaat overheersen. Door mij nader te verdiepen in de rol van gangmaken bij veranderingen in organisaties en dit te koppelen aan de manier waarop we in de publieke sector met kwaliteit omgaan, ben ik […]

Misvattingen over veranderen

Geïnspireerd door het artikel van Jaap Boonstra1 over misvattingen over leiderschap bedacht ik dat er ook misvattingen zijn over veranderen. Hieronder beschrijf ik vijf gangbare misvattingen en geef een korte samenvatting waar het volgens mij echt om gaat bij veranderen. Daarnaast daag ik iedereen uit om de lijst van misvattingen aan te vullen. 1e misvatting: […]

Jaaroverzicht Gangmaken 2017

Graag praten we je bij over de ontwikkelingen die in 2017 hebben plaatsgevonden met het op de kaart zetten van ‘het gangmaken’. In januari 2017 hebben twee gangmakersbijeenkomsten plaatsgevonden. Een waarbij de relatie tussen kwaliteit en gangmaken centraal stond, de andere bijeenkomst richtte zich op het uitwisselen van ervaringen met gangmaken in het medisch en […]

Gangmaken en het ‘doenvermogen’

In april 2017 heeft de WRR een rapport uitgebracht waarin een duidelijke koppeling wordt gemaakt tussen zelfredzaamheid en het ‘doenvermogen’ van de burger. Dit rapport laat zien dat er grote verschillen bestaan tussen burgers. Lang niet iedereen is in staat om op de juiste manier en op het juiste moment in actie te komen en […]

Gangmaken en de toekomst van kwaliteit

In mijn blog van oktober 2016 gaf ik aan ervan overtuigd te zijn dat ‘gangmaken’ in essentie over kwaliteit gaat. Tegelijkertijd vroeg ik mij ook af hoeveel kwaliteitsfunctionarissen je het label van gangmaker zou kunnen geven. Inmiddels heb ik geconstateerd dat ‘gangmaken’ bij heel wat kwaliteitsprofessionals leeft en dat dit in toenemende mate ook erkend […]

Gangmaken als verbindende factor

Toen ons gevraagd werd het gangmakerschap te promoten op het Kwaliteitscongres van 1 juni zeiden wij direct enthousiast ja. Maar toen de eerste twee onderwerpen over circulaire economie bleken te gaan en het derde over privacy ontstond toch een aarzeling. Welke relatie had dit met kwaliteit en gangmaken? Maar inmiddels zijn we helemaal om en […]

‘Gangmakers, creëer ruimte!’

Mijn blog over ‘gangmaken en kwaliteit’ afgelopen najaar leidde tot vele reacties van herkenning. Meerdere kwaliteitsfunctionarissen lieten weten dit onderwerp graag nader met elkaar te willen verkennen. In januari vond de eerste bijeenkomst plaats. Waarom leeft dit onderwerp zo bij kwaliteitsprofessionals? Een bijeenkomst met veel herkenning Op 10 januari organiseerden Jeanet Bouw, Daphne Wiersma en […]

Over gangmakerschap praten is helpend

Op 6 april jl. spraken wij tijdens een meet up van Mariëlle Schipperen over gangmakerschap onder het motto “Voel jij de wind van verandering?¨. Wij denken dat je geen procedure kunt ontwikkelen voor gangmakerschap, maar dat je het wel kunt versterken. Bijvoorbeeld door er met anderen over te praten. Of doordat jij gangmakers ruimte geeft. […]

Oproep tot gangmaken. En dan?

Jeroen Homberg heeft een blog geschreven met de titel “Met spoed gezocht: gangmakers, lef en een regelvrije zone. “Durf de gangmaker en voorloper te zijn”. Dat is een oproep die als muziek in de oren klinkt. Die hoor je ook op andere plekken in het sociaal domein. Ik vermoed dat veel lezers zo’n gangmaker willen […]

Volgende pagina » « Vorige pagina